Úrovně vědomí podle Davida R. Hawkinse

David R. Hawkins byl americký psychiatr a spirituální učitel, jehož práce spočívala z velké části v analýze lidského vědomí. Jedna z jeho nejznámějších knih se jmenuje Moc versus Síla, kde neuvěřitelným způsobem popisuje jednotlivé úrovně vědomí na stupnici od 0 do 1000. Od úrovní, kde převládá fyzická síla, až po úrovně při nichž se dere na povrch duchovní síla. Skvěle popisuje, jak působí jednotlivé úrovně vědomí v různých oblastech lidského života (politika, trh, lidský duch, genialita, fyzické zdraví,…). Samozřejmě na začátku popisuje, jakým způsobem jednotlivé úrovně měřil (přiřadil jim kalibrační číslo) – pomocí kineziologie. A překvapivě to měření „odpovědí“ je jednoduché, stačí měřit reakce lidského těla na jednotlivé podměty. A tělo v těchto odpovědích v drtivé většině případů nelže, na rozdíl od lidské mysli. Předem zmíním, že úroveň 200 je přelomová, protože tam dochází k od negativního působení k pozitivnímu vlivu na náš život. Skutečně doporučuji tuto knihu přečíst.

Pojďme se podívat na jednotlivé úrovně vědomí podle Hawkinse:

stud (20) – Názor na život: Bídný Emoce: Pokoření

pocity viny (30) – Názor na život: Zlý Emoce: Obviňování

apatie (50) – Názor na život: Beznadějný Emoce: Zoufalství

zármutek (75) – Názor na život: Tragický Emoce: Lítost

strach (100) – Názor na život: Děsivý Emoce: Úzkost

touha (125) – Názor na život: Přinášející zklamání Emoce: žádostivost

hněv (150) – Názor na život: Nepřátelský Emoce: Nenávist

hrdost a pýcha (175) – Názor na život: Náročný Emoce: Pohrdání

odvaha (200) – Názor na život: Přijatelný Emoce: Potvrzení

neutralita (250) – Názor na život: Uspokojivý Emoce: Důvěra

ochota (310) – Názor na život: Nadějeplný Emoce: Optimismus

přijetí (350) – Názor na život: Harmonický Emoce: Odpuštění

rozum (400) – Názor na život: Smysluplný Emoce: Pochopení

láska (500) – Názor na život: Prospěšný Emoce: Úcta

radost (540) – Názor na život: Úplný Emoce: Klid

mír (600) – Názor na život: Dokonalý Emoce: Blaženost

osvícení (700-1000) – Názor na život: Je Emoce: Nepopsatelné

Podle mě se jedná o velice cennou mapu vědomí.

Každý z nás se nachází v různých úrovních vědomí podle oblasti, kterou se zabývá, podle toho v jaké rozpoložení se nachází atd. Ale dá se stanovit i obecně platná úroveň vědomí, v které pohybujeme. Podle toho v jaké úrovni vědomí se nachází, tak hodnotíme vše, co vidíme a prožíváme. Asi jinak budeme přistupovat k bezdomovci z pozice strachu a jinak z pozice lásky. Naše úroveň vědomí se odráží ve všem. A důležité je říci, že úroveň vědomí se samozřejmě může během života zvyšovat a to především naší vědomou prací na sobě.

Ještě jednou chci vypíchnout hranici 200! To nám do života vstupuju odvaha! Ta se zdá být klíčová pro nastolení pozitivního směru do našich životů.

Nechci se tady snažit o popis jednotlivých myšlenek z knihy. Lépe než David R. Hawkins, M.D, Ph.D. bych to stejně nedokázal. A zbytečně zjedodušovat to také nechci. Jen sem zde chtěl poukázat na tohle skvělé dílo Moc versus síla, které by nemělo zapadnout. V mnoha ohledech velice zajímavé, impozatní a překvapivé (například, že hněv má větší vědomí než touha). Tady je seznam knih, které Davidovi R. Hawkinsovi vyšly v ČR:

Moc versus síla

Vzestup po úrovních vědomí

Vševidoucí já

Pravda versus nepravda

Sleduj nás na FB a neunikne ti žádný článek:

One Comment on “Úrovně vědomí podle Davida R. Hawkinse”

Nelze přidávat komentáře.