Města přechodu – fungovat udržitelně a lokálně. V ČR zatím tuhle iniciativu nenajdeme

V dnešní článku si pojďme v základech představit iniciativu Města přechodu, která má svoje „zástupce“, dá se říct po celém světě. Jejím zakladatelem a autorem celého konceptu je Rob Hopkins, ten se domnívá, že éra ropy se chýlí ke konci a společnost by se na to měla připravovat. Měla by zvýšit svoji schopnost být odolná vůči šokům, které s tímto problémem souvisí. A města, komunity a místa, která se zapojují do hnutí Města přechodu, kde má dojít po postupní změně, která znamená nižší spotřebu fosilních paliv, úspornější výroba a spotřeba, a také zde dojde k orientaci na lokální ekonomiku, se na tohle připravují.

Důležitým aspektem je i budování zdravější společnosti, a to jak z fyzického pohledu, tak i psychologického a sociálního. Toto hnutí poukazuje na to, že zdroje surovin na naší planetě jsou omezené. A upozorňují, že není důležité se soustředit pouze na nové obnovitelné zdroje, ale také snížit naši spotřebu. A proto je nutné změnit fungování našeho systému.

Hnutí Přechodu přichází s pozitivními, konstruktivními příklady, jak překonat klimatickou a ekologickou krizi. Zprávy, které v dnešní době na nás vyskakují odevšud, v řadě lidí vytvářejí pocit beznaděje. Ale hnutí Přechodu, naopak přináší naději, vizi a konkrétní řešení, které mohou nahradit náš strach z katastrofy konstruktivní přístupem.

 

Města přechodu – o co se jedná?

Města přechodu (transition town) je označení měst a jejich komunit, které hledají praktické a funkční cesty pro překonání problémů spojených s ropným zlomem a klimatickou změnou. Základním stavebním kamenem je impuls „zdola“ od obyvatel určitého místa nebo města.

Lidé, kteří se připojí k takovéto iniciativě, se hlavně snaží o podporu lokálních praktických řešení. Tj. posilování místní ekonomiky, podpora lokálních zdrojů potravin a energie. Jedná se však zejména o změnu životního stylu směrem k udržitelnější spotřebě zboží, dopravy a trávení volného času. Vznikají například místní měny, komunitní podniky a zahrady s komunitním zemědělstvím. Samozřejmě vše ve spolupráci s místními organizacemi a samosprávou. Probíhá úprava domů, aby byli mnohem šetrnější ke spotřebě energie a využívali obnovitelné zdroje. Dále se koná pořádání promítání filmů a dokumentů týkajících se problémů se životním prostředí a nabízejících možné řešení.

 

 

 

Proč? (různé důvody, které vedou lidi připojit se k iniciativě Města přechodu)

 • poznat své sousedy; 
 • mít pocit, že dělají změnu ve světě;
 • kvůli velké světové výzvě (změna klimatu, sociální nerovnost, ekonomický pokles atd.) cítí, že jsou lépe zvládnutelné, pokud jsou řešeny v místním měřítku (jak řekla jedna osoba: „Přechod/Transitions změnil můj vztah k problémům“);
 • nastartovat všechny nové projekty, podniky a investiční příležitosti;
 • naučit se nové dovednosti;
 • pocit, že vytvářejí nový příběh pro své místo;
 • cítit se napojen na jiné lidi a na něco historického a vzrušujícího, co se děje kolem nich;
 • protože cítí, že je to „správná věc“

 

Principy

Hlava, srdce a ruce

Úspěšně provést přechod je o nalezení rovnováhy mezi tímto:

Hlava: jednáme na základě nejlepších dostupných informací a důkazů a používáme kolektivní inteligenci k nalezení lepšího způsobu života.

Srdce: pracujeme se soucitem, vážíme si a věnujeme pozornost emočním, psychologickým, vztahovým a sociálním aspektům naší práce.

Ruce: proměňujeme naši vizi a myšlenky v hmatatelnou realitu, zahajujeme praktické projekty a začínáme budovat novou, zdravou ekonomiku v místě, kde žijeme.

Respektujeme limity zdrojů a vytváříme odolnost – Naléhavá potřeba snížit emise oxidu uhličitého, výrazně snížit naši závislost na fosilních palivech a rozumně využívat cenné zdroje je v čele všeho, co děláme.

Podporujeme inkluzivní a sociální spravedlnost – nejvíce znevýhodněné a nejmocnější lidé v našich společnostech budou pravděpodobně nejvíce zasaženi rostoucími cenami pohonných hmot a potravin, nedostatkem zdrojů a extrémními povětrnostními událostmi. Chceme zvýšit šance všech skupin společnosti žít dobře a zdravě udržitelným živobytím.

Přijímáme subsidiaritu (samo organizace a rozhodování na vhodné úrovni) – Záměrem modelu přechodu není centralizovat nebo kontrolovat rozhodování, ale spíše spolupracovat se všemi tak, aby byl vykonáváno na nejvhodnější, nejpraktičtější a nejpříznivější úrovni.

Věnujeme pozornost vyváženosti – Při řešení naléhavých globálních výzev mohou jednotlivci a skupiny propadnout pocitu stresu, mohou ztratit motivaci, pocit sounáležitosti a kreativitu. Vytváříme prostor pro reflexi, oslavy a odpočinek, abychom vyvažovali časy, kdy usilovně pracujeme na našem záměru. Vytváříme různé způsoby práce, které zapojují naše hlavy, ruce a srdce a umožňují nám rozvíjet spolupráci a vztahy založené na důvěryhodnosti.

Jsme součástí experimentální vzdělávací sítě – Hnutí přechodu je globální sociální experiment v reálném čase. Být součástí sítě znamená, že dokážeme vytvářet změny rychleji a efektivněji a využívat vzájemné zkušenosti a poznatky.

Chceme uznat a poučit se z neúspěchu i úspěchu – pokud budeme odvážní a najdeme nové způsoby života a práce, nebudeme vždy úspěšní hned poprvé. Budeme otevřeni našim procesům a budeme aktivně vyhledávat a reagovat na zpětnou vazbu.

Sdílejme svobodně myšlenky a sílu – Přechod je hnutí zdola, kde lze myšlenky rychle, široce a efektivně přijímat, protože každá komunita je vlastníkem procesu. Přechod vypadá na různých místech jinak a my chceme tuto rozmanitost spíše povzbudit než omezovat.

Spolupracujeme a hledáme synergii – Přechod a tento přístup znamená spolupracovat jako komunita a uvolnit kolektivního geniálního ducha, aby měl větší dopad než my jako jednotlivci. Budeme hledat příležitosti k budování kreativních a silných partnerství napříč hnutím Přechodu a rozvíjet kulturu spolupráce, najít spojení mezi projekty, vytvářet otevřené rozhodovací procesy a navrhovat události a aktivity, které lidem pomáhají navazovat kontakty.

Podporujeme pozitivní vize a kreativitu – Naším primárním zaměřením není to, abychom byli proti věcem, ale na vývoj a propagaci pozitivních možností. Věříme v používání kreativních způsobů, jak zapojit lidi, a povzbudit je, aby si představovali budoucnost, kterou chtějí žít. Vytváření nových příběhů je pro tuto vizionářskou práci zásadní, jako zábava a oslava úspěchu.

 

12 kroků k přechodu

Ve své knize „Praktická přiručka k přechodu“ Hopkins (autor a zakladatel iniciativy) popsal 12 kroků k přechodu na základě svých zkušeností. Nabízí je jako inspiraci, nikoli jako dogmata, kterým se všechny zapojená města a iniciativy musí řídit:

 1. Vytvořit vůdčí skupinu a i hned stanovit její zánik, např. až vzniknou podskupiny (5. bod).
 2. Zvýšit povědomí o tématech ropného zlomu, klimatické změny, současného stavu životního prostředí, o možných alternativách, atd.
 3. Položit základy, spojít se s místními organizacemi, které mají podobnou vizi, podobné cíle, vytvořit síť aktérů.
 4. Uspořádat velké zahájení, velkou akci, oslavu vznikajícícho komunitního projektu k sesbírání společných sil.
 5. Vytvořit podskupiny (např. jídlo, obnovitelné zdroje)
 6. Použít metodu otevřeného prostoru (Open Space Technology), tj. uspořádat setkání na jedno téma, ale nechat účastníkům co největší svobodu v diskuzi, i když s pomocí facilitátora.
 7. Vytvořit viditelné praktické projevy projektu, ať členové iniciativy mají hmatatelný výsledek svého úsilí a také ať je vidět projekt zvenku.
 8. Umožnit rekvalifikaci více či méně starých schopností, šířit znalosti a dovednosti, které pomůžou k praktickému budování udržitelného života a podporovat tímto způsobem mezigenerační vztahy.
 9. Budovat most k lokální administraci.
 10. Ctít starší a uchovávat jako poklad jejich vzpomínky ze starých časů, kdy ještě nebyla levná ropa.
 11. Nech ho jít tam, kam chce, flexibilita a otevřenost jsou dobré společnice kreativity.
 12. Vytvořit akční plán pro snížení energie. (Zdroj: wikipedia.cz)

Poslední krok nenaznačuje konec a dovršení snažení iniciativy, ale její reálný začátek nebo konec přípravné fáze.

 

V ČR iniciativu zatíme nenajdete

 

Závěr

Na závěr bych chtěl zmínit, že když tahle iniciativa někde není, neznamená, že dané město, místo či komunita nepřistupují k budoucnosti stejným nebo podobným viděním. Řada komunit po celém ČR se věnuje lokální a udržitelném fungování daného místa. Takže smyslem tohoto článku není ukázat, že hnutí Přechodu je jedinou spásou. Nicméně v takovém světovém měřítku neexistuje žádné podobné hnutí, a proto mi přišlo zvláštní, že se v ČR o něm není moc povědomí. Například v Anglii existuje takovýchto míst 333, i na Slovensku se už zapojili do tohoto hnutí na jednom místě.

Určitě je zde mnohem více zajímavých informací o fungování tohoto hnutí a o jednotlivých místech. Jako například lokální měna, která na některých místech perfektně funguje a tím drží kapitál na místě, místo toho, aby peníze utíkali úplně jinam. Nebo skvělé je sdílení informací tzv. Best practises v „reálné čase“, tedy jak bylo zmíněno jedná se o sociální experiment v reálném čase. A komunity se mohou ze svých úspěchů a neúspěchů navzájem učit. Určitě se tedy nejedná o poslední článek o hnutí Přechodu (Transition).

Na úplný závěr přikládám odkazy na dokumentární snímek a přednášku od autora konceptu Roba Hopkinse.

 

Dokument od Městech přechodu (jsou tam slovenské titulky):

Zakladatel hnutí mluví o městech přechodu:

Zdroj: Youtube.com, Wikipedia.cz, transitionnetwork.org

Sleduj nás na FB a neunikne ti žádný článek:

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..